Официално стратира програмен период 2014-2021 на ФМ на ЕИП и НФМ

Стартът на новия програмен период на ФМ на ЕИП и НФМ беше официално обявен в Брюксел тази седмица.
За повече информация: http://eeagrants.org/News/2016/The-EEA-and-Norway-Grants-2014-2021-offic...

Bulgarian