Обмяна на опит и добри практики с младежки център в Лисабон, Португалия

на 1 юли 2015 г. представители на младежките центрове от Пловдив и Враца взеха участие в церемонията по награждаване със Знак за качество на Съвета на Европа на младежкия център в Лисабон, Португалия. През следващите дни от посещението домакините запознаха екипите с проблемите и решенията им в процеса за постигане условията за получаване на Знак за качество, организираха срещи с местни НПО, работещи в сферата на младежките дейности, обучение и обямана на опит. В началото на 2016 г. екипите на младежките центрове на Стара Загора и Добрич също посетиха младежкия център в гр. Лисабон, където се запознаха с условията за устойчивост на дейностите след получаване на Знака за качество.

Информация за церемонията може да намерите тук.