Компонент 2 "Деца в риск"

Компонент 2 "Деца в риск"

Документи за кандидатстване по Компонент 2 "Деца в риск"

Call for proposals Component 2 (bg)

По Компонент 2 "Деца и младежи в риск" в срок са получени са 47 (четиридесет и седем) проектни предложения:

BG06-201  Община Берковица

BG06-202  Община Мездра

BG06-203  Фондация Гюлчай

BG06-204  Община Павел баня

BG06-205  Община Панагюрище

BG06-206  Община Царево

BG06-207  Община Добрич

BG06-208  Община Поморие

BG06-209  Община Враца

BG06-210  Община Смядово

BG06-211  Община Павликени

BG06-212  Община Ардино

BG06-213  Община Хасково

BG06-214  Община Провадия

BG06-215  Община Белослав

BG06-216  Община Средец

BG06-217  Община Луковит

BG06-218  Община Исперих

BG06-219  Община Каварна

BG06-220  Община Генерал Тошево

BG06-221  Община Сливен

BG06-222  Община Сунгурларе

BG06-223  Община Димитровград

BG06-224  Община Айтос

BG06-225  Община Първомай

BG06-226  Община Крумовград

BG06-227  Община Аврен

BG06-228  Община Стара Загора

BG06-229  Община Суворово

BG06-230  Община Благоевград

BG06-231  Община Велико Търново

BG06-232  Община Бяла Слатина

BG06-233  Община Плевен

BG06-234  Община Петрич

BG06-235  Община Смолян

BG06-236  Община Садово

BG06-237  Община Дългопол

BG06-238  Община Свищов

BG06-239  Община Кърджали

BG06-240  Община Червен бряг

BG06-241  Община Марица

BG06-242  Община Столична

BG06-243  Община Русе

BG06-244  Община Тунджа

BG06-245  Община Нови пазар

BG06-246  Община Варна

BG06-247  Община Гоце Делчев

Няма постъпили проектни предложения след обявения краен срок - 04 октомври 2013 г.
Всички проектни предложения бяха опаковани в кашон/плик с ненарушена цялост.