Двустранни взаимноотношения

Една от основните цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е укрепване на двустранните отношения между Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн и Исландия, и България.

За да подпомогнем нашите кандидати публикуваме списък с възможни партньорства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Моля, имайте предвид, че посочените контакти не изчерпват всички възможности.

Документи

Насоки за засилване на двустранните отношения


 

Обучение на екипите за управление по Компонент 1, Страсбург

През април 2014 г., няколко месеца след подписване на договорите за финансиране по Компонент 1 на Програмата, екипите за управление на четирите проекта посетиха Младежкия център в гр. Страсбург, Франция. По време на посещението, екипите се запознаха с изискванията за Знак за качество на Съвета на Европа, условията за финансово управление на центъра, начина на функциониране, възможностите за развитие.

Община Пловдив и Agder Research, гр. Осло и гр. Кристиансанд

Обмяна на опит и добри практики между община Пловдив и норвежкия им партньор Agder Research, проведено в гр. Осло и гр. Кристиансанд в периода 24 - 28.02.2015 г.