Двустранни взаимноотношения

Една от основните цели на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е укрепване на двустранните отношения между Кралство Норвегия, Княжество Лихтенщайн и Исландия, и България.

За да подпомогнем нашите кандидати публикуваме списък с възможни партньорства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Моля, имайте предвид, че посочените контакти не изчерпват всички възможности.

Документи

Насоки за засилване на двустранните отношения


 

Обмяна на опит в младежки център, гр. Брежице, Словения

В периода 15 - 19 август 2016 г., представители на всички младежки центрове от Стара Загора, Добрич, Пловдив и Враца, финансирани по Програма BG06 "Деца и младежи в риск" посетиха младежкия център в гр. Брежице, Словения, с цел обмяна на опит и добри практики. Младежкият център - Брежице е първият център, получил удължаване на Знака за качество на Съвета на Европа до 2020 г. Домакин на посещението беше г-жа Наташа Калин - координатор на международните дейности на МЦ.

Обмяна на опит, Малта

В периода 19 - 23 октовмри 2015 г., представители на младежките центрове от Пловдив и Враца взеха участие в работна визита, проведена в Малта, с цел обмяна на опит и добри практики.

Обмяна на опит и добри практики с младежки център в Лисабон, Португалия

на 1 юли 2015 г. представители на младежките центрове от Пловдив и Враца взеха участие в церемонията по награждаване със Знак за качество на Съвета на Европа на младежкия център в Лисабон, Португалия. През следващите дни от посещението домакините запознаха екипите с проблемите и решенията им в процеса за постигане условията за получаване на Знак за качество, организираха срещи с местни НПО, работещи в сферата на младежките дейности, обучение и обямана на опит. В началото на 2016 г. екипите на младежките центрове на Стара Загора и Добрич също посетиха младежкия център в гр.

Обучение на всички участници по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

В началото на месец май 2015 г., Програмният оператор по Програма BG06 "Деца и младежи в риск", съвместно с програмния партньор Съвета на Европа, организираха обучение навсички участници по проектите, финансирани по Компонент 1 "Младежи в риск", Компонент 2 "Деца в риск" и Компонент 4 "Образователна интеграция, здраве и социално развитие".

Обучение на Компонент 1, гр. Будапеща, Унгария

През м. март 2015 и м. април 2015 г., се проведоха обучения на екипите за управление, младежките работници и ромските образователни медиатори, наети по проектите, финансирани по Компонент 2 на Програма BG06 "Деца и младежи в риск". Обучението се проведе в Международен младежки център, гр. Будапеща. Това е вторият център на Съвета на Европа със Знак за качество. По време на обучението експертите разясниха структурата на Съвета на Европа, начините за финансиране, управление, самостоятелност. Видовете дейности, ресурсите, които се използват за обезпечаване работата на центровете и др.