Важни документи относно изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021

1. Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021 и неговите приложения:
http://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Regulations-...

2. Меморандум за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП 2014-2021:
http://www.eeagrants.bg/bg/assets/resourcedocuments/465/MoUEEABG20142021...

Bulgarian