Компонент 4

Проект BG06-C4 „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” Столична община, Район "Красна поляна"

Бюджет на проекта: 359 240 евро

Основна цел на проект:

Изграждане на кухня, столова и две класни стаи в сградата на 75 ОУ „Тодор Каблешков”.Създаване на ефективен модел за адекватна предучилищна подготовка на 50 деца от ромската общност в кв. „Факултета”на възраст между 4-6 години.

Специфични цели на проекта:

- Разширяване на мрежата от допълнителни педагогически и социално психологически услуги за постигане на ранна интеграция на децата

- Провеждане на допълнителни обучения по български език за доброто му овладяване, като предпоставка за успешно справяне с училищния материал

- Придобиване на училищни навици на децата чрез интерактивно обучение в мултифункционалните кабинети

- Формиране на умения за здравословен начин на живот, включващо здравословно хранене на 50 деца от двете групи в новите кабинети и 100 шестгодишни деца от подготвителните групи в подходяща обстановка в новата столова в 75 ОУ „Тодор Каблешков”

- Работа на терен с ромските родители, осъществявана от ромския медиатор по проекта. Стимулиране на ромските родители за активно включване в образователния процес

- Съхранение и развитие на културната идентичност на децата чрез организиране на съвместни прояви с другите детски заведения в район „Красна поляна”

- Консултации с психолог, логопед и профилактични прегледи и спортни занимания на децата

 

Повече информация може да откриете на сайта на проекта: http://75ou.bulgariahost.com/bg/