Компонент 3

Проект: BG06-C3 „Изграждане на капацитет“- ЦОИДУЕМ

Бюджет: 1 000 000 евро

Основна цел на проекта:

Целта на проекта е да се изгради капацитета на младежките центрове и детски градини,  участващи в проектите избрани по първите два компонента на програмата, чрез провеждане на обучения и предоставяне на образователни материали на работещите с младежи, служителите в детските градини и медиаторите. 

Партньор на проекта: Съвета на Европа